^У гору
Get Adobe Flash player

Завдання колективу на 2018 – 2019 навчальний рік

 Педагогічний колектив  разом з батьками дошкільного навчального закладу організує роботу за єдиною методичною проблемою  ««Формування сучасної морально зрілої, психічно та фізично розвиненої особистості в процесі створення для кожної дитини сприятливих умов для оволодіння мистецтвом життя» та визначає пріоритетні завдання на новий 2018 - 2019 навчальний рік.

  1. Інтеграція освітнього процесу ДНЗ на засадах спадщини В.О.Сухомлинського.

  2. Сприяння пізнавальної активності та екологічної свідомості шляхом залучення дошкільників до пошуково-дослідницької діяльності та експериментування.

  3. Удосконалювати роботу щодо усвідомлення вихованцями норм і правил здорового способу шляхом застосування сучасних методик формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності.

  4. Розвивати творчу креативність педагога щодо формування ціннісних орієнтацій особистості через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії.

 

Copyright © 2014. ДНЗ №11 "Теремок"