^У гору
Get Adobe Flash player
    Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працює над виконанням завдань нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, реалізує вимоги програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"(доопрацьованої, та доповненої).
     Освітньо-виховний процес забезпечується через такі форми організації дітей:
         - організована освітня діяльність;
         - самостійна діяльність дітей;
         - індивідуальна робота з дітьми.
    Основною формою організованої діяльності дітей є:
         - заняття різних видів;
         - гурткова робота;
         - індивідуальна робота навчально-пізнавального спрямування тощо.
   Елементи освітньої діяльності включаються і до інших форм роботи з дітьми в повсякденному житті (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота з дітьми, спостереження, екскурсії у природне і соціальне довкілля, організовані дидактичні ігри, трудова діяльність тощо).
    Систематично в освітню діяльність включаються завдання еспериментально-дослідницької діяльності, проблемно-пошукові ситуації, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці.
Педагоги в своїй роботі поєднують вербальні, наочні та практичні методи, відводять належне місце продуктивним видам діяльності, в яких діти здатні до самовираження і самореалізації (малювання, ліплення, конструювання), а також мовленнєвій, музично-руховій діяльності з урахуванням різного рівня розвитку, пізнавальних інтересів дитини.
   Однією із додаткових форм організації життєдіяльності і невід`ємною частиною освітнього процесу є і гурткова робота. Її мета - задовольняти потребу й цікавість дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні задатки, здібності, активізувати дитячу творчість.
    Визначаючи профіль гурткової роботи враховували: інтереси та хист дітей, їх зацікавленість певним видом діяльності.
    Діти із задоволенням відвідують гуртки:
        
      - "Весела граматика" (з розвитку граматичної будови мовлення дошкільників із ЗНМ, керівник учитель-логопед Короленко Т.П.);
        - "Топотушки" (степ-аеробіка - ритмічні рухи вгору - вниз на спеціальній платформі, керівник інструктор з фізкультури Вороніна Н.В.);
        - Гурток англійської мови (керівник Стешенко Ю.С.);
        - Танцювально-хореографічний (керівник Калайтан Г.О.)

  
Copyright © 2014. ДНЗ №11 "Теремок"