^У гору
Get Adobe Flash player

Державна служба якості освіти України

Заклад дошкільної освіти №11 "Теремок" (ясла-садок) Миргородської міської ради

Полтавської області

Заклад дошкільної освіти працює згідно Статуту, затвердженого відповідно чинного законодавства.
Директор закладу дошкільної освіти:
Ботвіновська Оксана Володимирівна,
має вищу кваліфікаційну категорію
та стаж педагогічної діяльності – 35 років
Вихователь – методист:
Якименко Світлана Миколаївна
має вищу кваліфікаційну категорію, звання "старший вихователь та
стаж педагогічної діяльності – 29 років.
Головний бухгалтер:
Сулима Олена Володимирівна,
стаж роботи - 20 років.

Бухгалтер:

Здорова Ольга Олександрівна

стаж роботи - 12 років.

В дошкільному закладі працюють педагоги – спеціалісти:

інструктор з фізичної культури:
Вороніна Ніна Віталіївна,
має вищу кваліфікаційну категорію, звання вихователь-методист 
стаж педагогічної діяльності – 26 років.
 Керівники музичні:

Бойко Ілона Олегівна

має дошкільну освіту, магістр

Троцак Наталя Михайлівна

має кваліфікацфйну категорію "Спеціаліст І категорії", стаж педагогічної діяльності - 13 років

Mедичні працівники :


Ляхно Марина Василівна,
стаж роботи – 20 років.

 

 

Графік роботи :

    7.30 – 18.00. Режим роботи нашого закладу відповідає Положенню про дошкільний навчальний заклад і триває 10,5 годин.
   Заклад дошкільної  освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем.
    Вихідні дні:субота, неділя, святкові дні.
    Навчальний рік починається з 1 вересня і закінчується 31 травня.
    З 01.06 по 31.08 у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.
    Зарахування дітей до закладу дошкільної освіти  здійснюється на підставі:
      - заяви від батьків або осіб, що їх заміняють;
      - медичної довідки про епідемічне оточення та стан здоров’я дитини;
      - свідоцтва про народження дитини.
    В закладі функціонує 11 вікових груп, з них:
      - 2 групи для дітей раннього віку ( віком від 2 р. до 3 р.)
      - 9 груп для дітей дошкільного віку ( віком від 3р. до 6 (7) р.);
Освітній процес прводиться українською мовою.
   
    З дітьми працюють 22 педагогічних працівники, з них мають:
      - повну вищу освіту - 20;
      - неповну вищу - 2
    За наслідками атестації мають:
 9 - вищу кваліфікаційну категорію;
  1 - І кваліфікаційну категорію;
  4 - ІІ кваліфікаційну категорію;
 8 - кваліфікаційну категорію «Спеціаліст»
4 - звання вихователь-методист 
1 звання "старший вихователь
            За стажем педагогічної діяльності:
      До 3 років - 2
      Від 3 до 10 років - 9
      Від 11 до 20 – 4
     Від 21 до 30 – 7
     Більше 30 років - 2

Якісні освітні послуги

    Щоденні заняття з дітьми, відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" відповідно до основних ліній розвитку:
      -фізичний;
      - соціально – моральний;
      - пізнавальний;
      - мовленнєвий;
      - художньо-естетичний;
      - креативний.
    та основних видів діяльності: ігрової, трудової.
    Свої завдання дошкільний навчальний заклад реалізує у тісній співпраці зі сім'єю, активне залучення батьків до освітнього процесу, консультування з питань психолого-педагогічної підготовки до виховання дітей.
    У закладі щоденно проводиться ранкова гімнастика, заняття з фізкультури у фізкультурному залі та на свіжому повітрі.
     Колектив нашого закладу прагне, щоб діти виросли здоровими, всебічно розвинутими, а головне – хорошими людьми!

Місія закладу

      - реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти;
      - гуманізація та демократизація освітньої роботи, що передбачає орієнтацію на особистість дитини, максимальне розкриття її нахилів, здібностей, інтересів;
      - створення в дошкільному закладі здоров’язберігаючого освітнього середовища та цілісної системи формування культури здоров’я малюків.
    Наша мета: щасливі, здорові, розвинені діти.
    Наш дошкільний навчальний заклад – це сучасність і комфорт:
      - доступна, якісна дошкільна освіта і виховання;
      - розвивальне предметно-ігрове середовище;
      - задовільна матеріально-технічна база, яка постійно оновлюється;
      - увага кожній дитині;
      - повноцінне харчування;
      - медичне обслуговування;
      - психологічний супровід;
      - підготовка до школи.
    Наші завдання:
      - надати можливість кожній дитині оволодіти необхідними уміннями та навичками навколишнього життя;
      - забезпечити кожній дитині можливість успішного, радісного росту у кожному віковому періоді.
Copyright © 2014. ЗДО №11 "Теремок"