^У гору
Get Adobe Flash player

Державна служба якості освіти України

 

Медичне обслуговування в дошкільному навчальному закладі забезпечується штатними сестрами медичними:

 


Сестра медична - Ляхно Марина Василівна
Освіта неповна вища, Лохвицьке медичне училище по спеціальності – сестринська справа.

  Медичний блок включає в себе:
    - медичний кабінет
    - ізолятор
    - процедурний кабінет.
Одним з головних завдань дошкільного навчального закладу є збереження і зміцнення здоров’я дітей.

Що таке здоров’я?

    На перший погляд наші діти здорові і немає причин хвилюватися. Але що ж таке здоров’я ? Відповідно визначення Всесвітньої організації охорони здоров’я « Здоров’я – повне фізичне, психологічне і соціальне благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад»
    Фактори (причини) які впливають на стан здоров’я :
      - 20% - спадковість;
      - 20% - екологія;
      - 10% - розвиток охорони здоров’я;
      - 50% - спосіб життя.

Що таке здоровий спосіб життя?

 

 1. Раціональне харчування;
 2. Дотримання режиму дня;
 3. Оптимальний руховий режим;
 4. Повноцінний сон;
 5. Здорове гігієнічне середовище;
 6. Сприятлива психологічна атмосфера;
 7. Загартування.
    Розв’язанню цих важливих завдань підпорядковані всі напрямки діяльності дошкільного навчального закладу. Досягнення цього завдання в повній мірі без шкоди для здоров’я дітей можливе при умові взаємодії усіх працівників.
    На початку навчального року медичні працівники разом з педагогами проводять обстеження фізичного розвитку дітей. Враховуючи індивідуальні особливості стану здоров’я дітей, перенесені захворювання, емоційний стан, складається відповідний план роботи по їх оздоровленню. Сюди входить і створення фізично-оздоровчого режиму, організація раціонального харчування.
    Правильна організація харчування має велике значення для розвитку дитячого організму. Нормальний ріст і розвиток дитини в першу чергу залежить від того, наскільки її організм забезпечений необхідними поживними речовинами.
    Правильне харчування – основний фактор в попередженні і лікуванні багатьох захворювань.
    Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснюється у відповідності з 10-ти денним меню розробленим в дошкільному закладі самостійно і погоджено із СЕС.
В нашому садочку відходів
Не бува ніколи
Чому? Та тому, що
Їжа дуже смачна.
Я секрет Вам наш відкрию
Всі обіди на «Ура!»
Страву кожну із душею
Нам готують наші кухарі.

 

    Організація харчування включає в себе:
      - організація збалансованого харчування, дотримання норм споживання продуктів, калорійність харчування;
      - виконання режиму харчування;
      - дотримання питного режиму;
      - сервірування столу, культуру подачі їжі;
      - виховання у дітей культурно-гігієнічних навичок під час їди;
      - індивідуальний підхід до дітей під час приймання їжі.
    Сестра медична старша складає меню слідкує за якістю приготованих страв, за виконанням графіку отримання їжі, перевіряє організацію харчування дітей в групах.
    Крім того контролює санітарно-епідемічний режим в дошкільному навчальному закладі, слідкує за дотриманням режиму дня і режиму рухової активності, веде щоденний облік дітей відсутніх по хворобі.
Готує дітей до лікарських оглядів і сама бере участь у них, проводить зважування, антропометричні вимірювання, направляє дітей на профілактичні щеплення.
    Оздоровча робота:
      - загально зміцнюючий масаж
      - лікувальна фізкультура
      - кисневий коктейль
      - соляна лампа

 

Інформація для батьків.

 

Пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрі України від 12.03.2003 № 305 (із змінами, далі – Положення про дошкільний навчальний заклад), прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює керівник протягом календарного року на підстав таких документів:

 • заява батьків або осіб, які їх заміняють;

 • медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

 • довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

 • свідоцтво про народження.

Для отримання медичної довідки про стан здоров’я дитини та подальшого влаштування її в дошкільний навчальний заклад батьки мають звернутися до відповідного закладу охорони здоров’я.

На дітей, зарахованих до дошкільного навчального закладу чи дитячого будинку, форма №026/о заповнюють на підставі виписки із форми № 112/о (Історія розвитку дитини), яку видає поліклініка, або на основі опитування батьків. Тобто, у медичній довідці про стан здоров’я дитини з висновком лікаря про те, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад (форма № 026/о), працівники педіатричної дільниці зазначають дані з історії розвитку дитини, або інформацію, що була надана батьками дитини.

Медичний персонал разом з адміністрацією дошкільного навчального закладу несе відповідальність за:

 • здоров’я і фізичний розвиток дітей;

 • проведення лікувально-профілактичних заходів;

 • дотримання санітарно-гігієнічних норм;

 • дотримання режиму дня;

 • забезпечення якісного харчування;

 • надання долікарської допомоги.

Статтею 18 Конвенції про права дитини від 20.11.1989 встановлено, що батьки або у відповідних випадках законні опікуни несуть основну відповідальність за виховання і розвиток дитини.

Відповідно до частини 1 статті 141 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ (зі змінами, далі СК) мати і батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

У статті 150 СК зазначено, що батьки зобов’язані виховувати дитину у дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток, забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя, поважати дитину. Передача дитини на виховання іншим особам не звільняє батьків від обов’язку батьківського піклування щодо неї. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини, фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини.

Згідно із частинами 2 та 4 статті 155 СК батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини, а ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

Статтею 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ (із змінами, далі – Закон про охорону дитинства) та статтею 59 Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ (із змінами) встановлено, що виховання в сім’ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці.

Згідно з положенням частини 6 статті 12 Закону про охорону дитинства та статті 59 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 №2801-ХІІ (із змінами) батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до закону. У разі порушення цього обов’язку, якщо воно завдає істотної шкоди здоров’ю дитини, винні можуть бути позбавлені батьківських прав у встановленому порядку.

Аналогічні норми містяться і в статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ (із змінами), згідно з якою сімя зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти в дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сімї відповідно до вимог Базового компонена дошкільної освіти. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сімю від обов’язку виховувати, розвиати і навчати її в родинному колі. Батьк або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їхнього життя, здоровя, людської гідності.

Так, відповідно до законодавства України за невиконання або неналежне виконання обов’язків щодо дітей, батьки можуть бути притягнуті до різних видів юридичної відповідальності, а саме до:

 • адміністративної, що передбачено статтею 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х (із змінами) ;

 • сімейно-правової що передбачено статтею 164 «Підстави позбавлення батьківських прав» СК;

 • кримінальної, передбачено статтями 135 «Залишення в небезпеці», 136 «Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані» та 166 «Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування» Кримінального кодексу України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ (із змінами).

Отже, укриття та /або надання непевної , недостовірної інформації про стан здоров’я дитини її законними представниками, може бути розцінено як невиконання ними своїх батьківських обов’язків. Батьків, або осіб, які їх замінюють, може бути притягнуто до адміністративної, сімейно-правової або кримінальної відповідальності.

 

Коли і як починати загартовувати дитину?

 

Проводити процедури загартовування необтяжливо і просто, якщо ввести їх до розпорядку дня. У разі регулярного проведення таких процедур сформовані батьками навички поступово перетворяться на спосіб життя дитини.

Загартування треба починати лише тоді, коли дитина здорова, і ліпше за все з настанням теплої пори року. Першим етапом має стати загартування організму під час щоденних гігієнічних процедур. Умиватися дитина має без сорочки. Так вона має змогу вимити шию і верхню частину грудей і потім насухо витертися рушником.

Перебуваючи вдома, важливо стежити за температурним режимом. Температура повітря в кімнаті не має перевищувати +18…+20 ˚С, а вода для умивання – не вище ніж +17 ˚С. Провітрювати кімнату слід не менше ніж 4-5 разів на день. Єдине попередження - уникати протягів, аби запобігти застуді. Якщо в кімнаті протяг, то дитина має перебувати в іншому місці.

Загартування водою слід проводити поступово – через кожні 5-7 днів знижувати температуру води на 1 ˚С, водночас уважно стежити за самопочуттям дитини і швидкістю її зігрівання після процедури.

Іноді потрібно тимчасово припиняти гартувальні процедури, зокрема у зв’язку з хворобою дитини. Після одужування їх потрібно відновити, проте продовжувати за температури води не нижче за +23 ˚С і меншої тривалості самої процедури.

Способи загартування дітей дошкільного віку.

 • Одягати дитину відповідно до температури повітря;

 • Гуляти на свіжому повітрі за будь-якої погоди;

 • Приймати спільно з дитиною повітряні ванни;

 • Ходити босоніж;

 • Обливати дитину водою;

 • Проводити обтирання тіла;

 • Робити за гартувальний масаж;

 • Привчати дитину до обливання;

 • Загартовувати дитину купанням;

 • Мити ноги дитини холодною водою.

 •  

  Продукти харчування для зміцнення

  імунітету дитини взимку

   

   

     Цитрусові

          Корисні тим, що містять вітаміни С, Е, Р, РР , групи В – В1, В2, В5, В6, В9, а також такі вітаміноподібні речовини, як інозитол. Регулярне вживання цитрусових або соку з них дає змогу запобігти захворюванню на гострі респіраторні вірусні інфекції.

 •  

                                         Квашена капуста білокачанна

          Є джерелом C, U, K, P, E, групи В, каротину, макро - та мікроелементів –  калію, фосфору, кальцію, цинку, заліза, та сірки. Також містить оцтову та молочну кислоти, які пригнічують розвиток шкідливих бактерій.

 •  

  Гарбуз

  У м`якуші цього овочу є вітаміни C, E, PP, K, T, D, групи В, В-каротин, макро – та мікроелементи, зокрема калій, магній, кальцій, фосфор, мідь, залізо, кобальт, цинк. Вітамін С у гарбузі ідеально збалансований – його достатньо, аби задовольнити добову потребу в цьому вітаміні і не нашкодити організму дитини. А за вмістом В-каротину деякі сорти гарбуза перевершують навіть моркву.

 •  

       Сухофрукти

  Родзинки, курага, чорнослив, яблука й груші сушені не лише смачні, а й унікальні за вмістом вітамінів, макро- та мікроелементів. Так, завдяки  цьому взимку природні фітонциди яблука сушеного захищають від респіраторних вірусних інфекцій та застуди, а груші сушені знищують вірус грипу.

 •  

  Риба

  Цей продукт обов`язково має входити до раціону дитини взимку. Адже в рибі містяться дуже важливі амінокислоти, зокрема метіонін. Ця амінокислота позитивно впливає на стан нирок, сприяє відновленню функцій печінки і, що найважливіше узимку, - виробленню імунних клітин.

 

 

 

 

Copyright © 2014. ЗДО №11 "Теремок"