^У гору
Get Adobe Flash player

Державна служба якості освіти України

Ліцензії

Рішення про закріплення тереторії обслуговування за ЗДО

         

Розпорядження про видачу ліцензій закладам освіти

 

 

 

                                                    

    Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу працює над виконанням завдань нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, реалізує вимоги програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" 
     Освітній процес забезпечується через такі форми організації дітей:
         - організована освітня діяльність;
         - самостійна діяльність дітей;
         - індивідуальна робота з дітьми.
    Основною формою організованої діяльності дітей є:
         - заняття різних видів;
         - гурткова робота;
         - індивідуальна робота навчально-пізнавального спрямування тощо.
   Елементи освітньої діяльності включаються і до інших форм роботи з дітьми в повсякденному житті (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота з дітьми, спостереження, екскурсії у природне і соціальне довкілля, організовані дидактичні ігри, трудова діяльність тощо).
    Систематично в освітню діяльність включаються завдання еспериментально-дослідницької діяльності, проблемно-пошукові ситуації, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці.
Педагоги в своїй роботі поєднують вербальні, наочні та практичні методи, відводять належне місце продуктивним видам діяльності, в яких діти здатні до самовираження і самореалізації (малювання, ліплення, конструювання), а також мовленнєвій, музично-руховій діяльності з урахуванням різного рівня розвитку, пізнавальних інтересів дитини.

   
  
Copyright © 2014. ЗДО №11 "Теремок"