^У гору
Get Adobe Flash player

Державна служба якості освіти України

Кодекс виховання.

1. Коли дитину оточує критика, вона звикає засуджувати.
2. Коли дитину оточує ворожість, вона звикає воювати.
3. Коли дитину оточують насмішки, вона стає сором’язливою.
4. Коли дитина живе з почуттям сорому, вона набуває комплексу вини.
5. Коли дитина живе в атмосфері толерантності, вона вчиться бути терпимою.
6. Коли дитина живе в атмосфері підтримки, вона вчиться бути впевненою в собі.
7. Коли дитина живе в атмосфері чесності, вона вчиться справедливості.
8. Коли дитину хвалять, вона вчиться цінувати інших.
9. Коли дитина живе в атмосфері безпеки, вона вчиться довіряти іншим.
10. Коли дитина живе в атмосфері схвалення, вона вчиться любити себе.
11. Коли дитина живе в атмосфері прийняття, доброзичливості, вона вчиться знаходити любов у цьому світі.

Готуємося стати школярами.

Успіх у вирішенні такого складного і важливого завдання, як успішне навчання дитини в школі, багато в чому залежить від правильно організованої наступності не лише між дитячим садком і школою, а й між дошкільним закладом, школою та сім’єю. Готувати дитину до школи потрібно, докладаючи спільних зусиль:

Соціальний компонент

  Дитина повинна розуміти, що в школу вона йде не лише гратися з друзями, а й одержувати нові знання та вміння.
У дитини до початку навчання у школі мають бути сформовані адекватна самооцінка; потреба у спілкуванні з іншими; уміння підкорятися інтересам дитячих груп; уміння встановлювати стосунки з ровесниками і дорослими.
  Поради психолога: виховуйте у дитині не тільки лідерські якості та навички, але й уміння підкорятися іншим, якщо це необхідно. Дитина повинна бути терплячою стосовно інших.

Емоційний компонент

    Дитина впевнена в собі; відчуває задоволення, радість; переважають позитивні емоції; намагається стримувати негативні емоції.
Поради психолога: дітей необхідно вчити слухати і переказувати почуте, відповідати на запитання, не відхиляючись від теми, виражати свою думки, емоції та бажання.

Вольовий компонент

    Уміння керувати своєю поведінкою; розвиток емоційної стійкості; довільність сприймання (не тільки слухати, але й чути вчителя, однолітків, запам’ятовувати і відтворювати дії); робити не лише те, що цікаво, а й те, що потрібно, доводити почату справу до кінця.
Поради психолога: дітей необхідно вчити чекати своєї черги, самостійно справлятися з образами, невдачами, доводити почату справу до кінця.

Інтелектуальний компонент

    Розвинуте сприйняття; стійка увага на предметі чи діяльності; наявність аналітичного мислення, що проявляється в здатності виділяти і розуміти важливі ознаки та зв’язки між предметами; здатність відтворювати зразок, логічно запам’ятовувати; оволодіння на слух розмовною мовою; розвиток дрібною моторики, зоровомоторної координації; розвиток здатності до навчання.

Мотиваційний компонент психологічної готовності

    Відображає бажання чи небажання дитини навчатися. Цей компонент дуже важливий, бо від нього залежить входження дитини в нову для неї діяльність, яка відрізняється від ігрової своєю обов’язковістю, інтелектуальним навантаженням, необхідністю подолання труднощів тощо.
Готувати дитину до школи означає: турбуватися про її фізичне здоров’я; збагатити життєвий досвід; закріпити побутові навички; розвивати правильне мовлення;навчити спостерігати, думати, осмислювати побачене і почуте; учити поважати думку іншого; ознайомитися з результатами психологічного дослідження; поступово формувати зацікавленість до навчання і позитивне ставлення до школи загалом.

 

Copyright © 2014. ЗДО №11 "Теремок"