^У гору
Get Adobe Flash player

Державна служба якості освіти України

Привітання від святого Миколая отримали малята "Теремочка"

Затамуйте, друзі, подих:

Миколай сьогодні ходить.

У віконце заглядає, 

Подарунки підкладає.

Він несе свої вітання,

Радість, свято, побажання:

Щоб у кожній хаті -

Всі були багаті!

Щоб у кожнім домі -

Всі жили в любові.

 

Педагогічна рада №2

«Сучасні підходи щодо формування готовності дитини до навчання у школі або Компетентний дошкільних на порозі НУШ»

 

Порядок денний:

  1. Робота з метафорами. Притча «Урок метелика»

2. Практичне завдання «Визначте основні завдання Базового компонента дошкільної освіти.

 

3.Шляхи забезпечення наступності та послідовності в роботі ЗДО та школи. (довідка) – (вихователь методист Якименко С.М.)

3. Інноваційні технології в роботі з дітьми старшого дошкільного віку в підготовці до шкільного навчання (досвід роботи) (вихователі Богаєнко Н.В., Стеценко Г.І., Козленко І.І.)

4. Гра «Імідж сучасного вихователя»

Семінар

Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції
«Нова українська школа»

План роботи
1.Створення фундаменту успішності дитини в умовах Нової української школи. (Виступ-презентація, вихователь-методист Якименко С.М.)

Наступність між дошкільною та початковою ланками освіти в рамках впровадження концепції «Нова українська школа». (Обговорення в «загальному колі»)

 НУШ і ЗДО: що об'єднує ці два заклади освіти? (Обмін думками)
 Модель випускника дошкільного закладу:
 -    діти, які готові до навчання;

qВисокі та достатні показники сформованості основних компетентностей

qПотреба дитини у спілкуванні, увага до запитань та завдань дорослих

qАктивність і старанність під час виконання завдань

qАдекватність емоційних реакцій та по­ведінки

qВпевнене вимальовування ліній: вертикальних, гори­зонтальних, округлих, зигзагів, хвилястих

qЕлементи букв і цифр виконані згідно з поданими зразками

qЗдатність складати конструкції предметів за зразком, уміння виконувати кон­структивні дії

qРозуміння складу числа з двох менших, уміння показати це на різних формах, змалювати

qСпостерігається добре виражена мотивація до активного співробітництва з дорослими під час виконання завдань

qРозвинена психомоторна активність, мовно-слухова пам'ять, мовлення, критичне мислення

 -    діти, які умовно готові до навчання;

qСередні показники сформованості основних компетентностей

qМають добру мотивацію, стабільність і точність виконання завдань, але необхідна наявність певної кількості спроб та рухів за допомогою дорослого, які «підводять» до правильного виконання завдань.

qВиконання навчальних завдань буде успішним тоді, коли здійснюється індивідуальний підхід та додаткові вказівки дорослого.

qВміння складати конструкцію предмета з допомогою дорослого, завдяки навідним запитанням.

qСюжетна лінія малюнків простежуєть­ся не завжди, але величина та розташування предметів зберігаються.

qПрисутній дезорганізуючий вилив психоемоційних станів (тривоги, невпевненості тощо).

qНедостатня спрямованість психомоторних дій, порушення мовно-слухової пам'яті, виражена потребу в додаткових стимулах діяльності, які надає дорослий у різних формах (заохочення, образне порівняння, емоційна підтримка).

-    діти, які не готові до навчання. 

qНизькі показники сформованості основних компетентностей

qПрисутня мотивація до виконання завдань, але в більшості випадків діти не можуть це зробити без допомоги дорослого.

qСловесні інструкції сприймають погано, але здатні повторити рух, який виконує дорослий.

qУ малюванні домінують нечіткі лінії, натиск слабкий, невпевненість у змалюванні округлих форм, лінії переривчасті, кольорова гама одноманітна.

qВідзначається безпорадність під час виконання завдань, що супроводжується словами: «Не можу», «Не вмію», «Не знаю».

qМалювання елементів букв і цифр пов'язане з технічними складноща­ми: діти невміло координують рухи рук, концентрують м'язові зусилля на кінчик олівця.

qНедостатня пізнавальна активність як у вербальній, так і в невербальній формах, що виявляється у відсутності довільної регуляції психомоторних дій.

 
Copyright © 2014. ЗДО №11 "Теремок"